Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Andrałojć

tel. 94 36 36 700

h.andralojc@pupdrawsko.pl

 

1. Całokształtem działalności PUP, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed organami powiatu (w tym Radą i Zarządem, na czele którego stoi Starosta).

2. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy i Kierowników.

3. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

4. Podczas nieobecności Dyrektora oraz jego Zastępcy kierownictwo PUP sprawuje wskazany Kierownik. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora będące w zakresie udzielonego Kierownikowi przez Dyrektora upoważnienia.

5. PUP w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 
Dyrektor wspierany przez  Zastępcę i Kierowników Działu sprawują nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w których skład wchodzą:
1. Dział Obsługi Klienta:

1) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Drawsku Pomorskim,
2) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy- Filia w Czaplinku,
3) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy- Filia w Złocieńcu,
4) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy- Oddział Zamiejscowy w Kaliszu Pomorskim;

2. Dział Finansowo- Księgowy

3. Dział Organizacyjno-Administracyjny:

4. Centrum Aktywizacji Zawodowej:

1) Referat Usług Rynku Pracy;
2) Referat Instrumentów Rynku Pracy;
3) Referat Programów
 
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
 1. realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy;
 2. planowanie, pozyskiwanie i dysponowanie środkami na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej;
 4. współpraca z jednostkami samorządów lokalnych, ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy oraz innymi jednostkami i organami;
 5. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP;
 6. planowanie, ustalanie kierunków działań, organizacja oraz zarządzanie PUP;
 7. zawieranie umów;
 8. reprezentowanie PUP na zewnątrz;
 9. promocja usług PUP;
 10. sprawowanie kontroli zarządczej;
 11. pełnienie funkcji ADO;
 12. załatwianie w imieniu Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków;
 14. wydawanie: zarządzeń, procedur, poleceń służbowych pracownikom PUP;
 15. zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP oraz wykorzystywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu PUP, jako pracodawcy samorządowego;
 16. opracowywanie projektu Statutu PUP i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz projektu Regulaminu Organizacyjnego PUP i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi;
 17. wnioskowanie o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii i OZ w ramach PUP;
 18. planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;
 19. dokonywanie samooceny PUP;
 20. opracowywanie i przedkładanie Radzie i jej organom sprawozdań i informacji z działalności PUP;
 21. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych, działach i referatach;
 22. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów PUP;
 23. koordynowanie i nadzorowanie realizacji wyznaczonych przez siebie zadań;
 24. nadzór nad działalnością Zastępcy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Halko 02-01-2008 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Daniel Styburski 16-03-2010 17:32