Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1429.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, pokój nr 8;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pupdrawsko.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana. Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 30-04-2019 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Daszkiewicz 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 19-09-2019 11:58