Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

     KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) dalej: RODO podaję następujące informacje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą
    w Drawsku Pomorskim pod adresem ul. Starogrodzkiej 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, dane kontaktowe: numer telefonu 94 36 325 19, 94 36 320 86, adres email: sekretariat@pupdrawsko.pl,
  2. W PUP wyznaczono Inspektora ochrony danych – Jolantę Krzywicką, dane kontaktowe: numer telefonu 94 363 67 40, 94 363 25 19, 94 36 320 86, adres email: j.krzywicka@pupdrawsko.pl, sekretariat@pupdrawsko.pl,
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo w zakresie i na zasadach określonych w RODO  do dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania, o które wniesiono do Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 09-05-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Krzywicka 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 20-05-2019 12:20