Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

 
ul. Starogrodzka 9 
78-500 Drawsko Pomorskie

 

               

Telefon 94 363 25 19, 94 363 20 86

Fax 94 363 27 34

E-mail sekretariat@pupdrawsko.pl

Skrzynka podawcza ePUAP- /PUPwDrawskuPom/SkrytkaESP

NIP 253-00-59-663

REGON 331037254

                                                                                                                  

Filia w Złocieńcu

ul. Piaskowa 1

78-520 Złocieniec

Telefon 94 367 13 43

Fax 94 363 09 54

E-mail zlocieniec@pupdrawsko.pl

 

 

Godziny pracy
 

Poniedziałek 7:00 – 15:00

Wtorek 7:00 – 15:00

Środa 7:00 – 15:00

Czwartek 7:00 – 15:00

Piątek 7:00 – 15:00

 

 

Kierownictwo
 

Dyrektor Agnieszka Kuropatnicka
Zastępca Dyrektora Iwona Szynal

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) dalej: RODO podaję następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Drawsku Pomorskim pod adresem ul. Starogrodzkiej 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, dane kontaktowe: numer telefonu 94 36 325 19, 94 36 320 86, adres email: sekretariat@pupdrawsko.pl,
 2. W PUP wyznaczono Inspektora ochrony danych – Iwonę Szynal, dane kontaktowe: numer telefonu 94 36 367 01, 94 36 325 19, 94 36 320 86, adres email: iod@pupdrawsko.pl, sekretariat@pupdrawsko.pl,
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj.
  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione,
  w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo w zakresie i na zasadach określonych w RODO  do dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania, o które wniesiono do Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Halko 02-01-2008 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Daszkiewicz 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Halko 26-02-2009 13:29