Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Powiatowy Urząd Pracy


|--- Dane adresowe

|--- Obszar działania

Struktura i organizacja PUP


|--- Kadra zarządzająca

|--- Kompetencje kadry zarządzającej

|--- Regulamin i schemat organizacyjny

|--- Statut prawny

|--- Zadania PUP

|--- Akty prawne

Programy, statystyki bezrobocia, stawki


|--- Programy i projekty

      |--- Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi 2023

      |--- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) 2021-2027

      |--- Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 2014-2020

      |--- Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

      |--- Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

|--- Statystyki

|--- Stawki i wysokości zasiłków

|--- Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Barometr zawodów

      |--- BAROMETR ZAWODÓW 2024 ROK

      |--- BAROMETR ZAWODÓW 2023 ROK

      |--- BAROMETR ZAWODÓW 2022 ROK

      |--- BAROMETR ZAWODÓW 2021 ROK

      |--- MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM - RAPORT ZA 2019 ROK

      |--- MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM - RAPORT ZA 2018 ROK

      |--- MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM - RAPORT ZA 2017 ROK

      |--- MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM - RAPORT ZA 2016 ROK

      |--- MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM - RAPORT ZA 2015 ROK

|--- Klasyfikacja zawodów i specjalności

Polska Klasyfikacja Działalności


|--- Wyszukiwarka PKD

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


|--- Informacje ogólne

      |--- Informacje ogólne na rok 2024

      |--- Informacje ogólne na rok 2023

      |--- Informacje ogólne na rok 2022

      |--- Informacje ogólne na rok 2021

            |--- Informacje ogólne oraz komentarz do priorytetów - rezerwa 2021 rok

|--- Udzielone wsparcie KFS

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2023

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2022

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2021

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2020

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2018

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2017

      |--- Udzielone wsparcie KFS 2016

|--- Nabór wniosków KFS

      |--- Nabór wniosków KFS (04.03.2024 - 05.03.2024)

      |--- Nabór wniosków KFS (06.09.2023 - 07.09.2023)

      |--- Nabór wniosków KFS (06.02.2023 - 08.02.2023)

      |--- Nabór wniosków KFS (25.08.2022 - 26.08.2022)

      |--- Nabór wniosków KFS (31.01.2022 - 02.02.2022)

      |--- Nabór wniosków KFS (11.10.2021 - 12.10.2021)

      |--- Nabór wniosków KFS (13.09.2021 - 15.09.2021)

      |--- Nabór wniosków KFS (08.02.2021 - 10.02.2021)

      |--- Nabór wniosków KFS (31.08.2020 - 03.09.2020)

      |--- Nabór wniosków KFS (28.01.2020 - 31.01.2020)

      |--- Nabór wniosków KFS (02.09.2019 - 04.09.2019)

      |--- Nabór wniosków KFS (06.06.2019)

      |--- Nabór wniosków KFS (13.03.2019 - 15.03.2019)

      |--- Nabór wniosków KFS (30.01.2019 - 05.02.2019)

      |--- Nabór wniosków KFS (10.10.2018 - 17.10.2018)

            |--- Sprostowanie do naboru wniosków KFS (10.10.2018 - 17.10.2018)

      |--- Nabór wniosków KFS (25.07.2018-01.08.2018)

      |--- Przełużenie terminu naboru wniosków KFS (do 07.06.2018r.)

      |--- Nabór wniosków KFS (29.05.2018 - 01.06.2018)

      |--- Nabór wniosków KFS (05.02.2018 - 07.02.2018)

Powiatowa Rada Rynku Pracy


|--- Zakres działania, kompetencje

|--- Skład PRRP

      |--- Skład 2023-2027

      |--- Skład 2019-2023

|--- Terminy i program

      |--- Posiedzenia PRRP 2024

      |--- Posiedzenia PRRP 2023

      |--- Posiedzenia PRRP 2022

      |--- Posiedzenia PRRP 2021

      |--- Posiedzenia PRRP 2020

      |--- Posiedzenia PRRP 2019

      |--- Posiedzenia PRRP 2018

      |--- Posiedzenia PRRP 2017

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze


|--- Ogłoszenia i wyniki

|--- Regulamin naboru

      |--- Regulamin naboru na stanowisko urzędnicze

|--- Dokumenty aplikacyjne

Zamówienia publiczne


|--- Zamówienia poniżej 130 000 złotych

      |--- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "ABC Przedsiębiorczości"

      |--- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "ABC Przedsiębiorczości dla 23 osób w ramach EFS+""

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz PUP na 2024 rok

      |--- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      |--- Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń pn.: "Kompetencje cyfrowe" dla osób bezrobotnych

      |--- II Unieważnienie postępowania w zakresie przeprowadzenia kursów w 2023 r. Zadanie I: Prawo jazdy kat. D po kat. B oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D Zadanie II: Prawo jazdy kat. D po kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

      |--- II Organizacja i przeprowadzenia kursów w 2023 r. Zadanie I: Prawo jazdy kat. D po kat. B oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D Zadanie II: Prawo jazdy kat. D po kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

      |--- I Unieważnienie postępowania w zakresie przeprowadzenia kursów w 2023 r. Zadanie I: Prawo jazdy kat. D po kat. B oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D Zadanie II: Prawo jazdy kat. D po kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

      |--- I Organizacja i przeprowadzenia kursów w 2023 r. Zadanie I: Prawo jazdy kat. D po kat. B oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D Zadanie II: Prawo jazdy kat. D po kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na 2021 rok

            |--- Zapytanie ofertowe

            |--- Formularz ofertowy

            |--- Formularz cenowy

            |--- Wzór umowy

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na 2020 rok

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Formularz cenowy

            |--- Formularz ofertowy

            |--- Zapytanie ofertowe

      |--- Zakup drukarek, notebooka i akcesoriów komputerowych

      |--- Zakup 2 szt. notebooków i 1 szt. komputera stacjonarnego AIO.

      |--- II Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rok 2018

      |--- II Dostawa paliwa płynnego i gazowego do samochodu służbowego na rok 2018

      |--- Sukcesywna dostawa paliwa do samochodu służbowego na 2018 rok

      |--- Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na 2018 rok

      |--- Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych na 2018 rok

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego w 2018 roku

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na 2018 rok

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na 2018 rok

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

      |--- Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

      |--- 2 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

      |--- Zakup licencji Microsoft Office Std 2016 PL na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

      |--- Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

      |--- Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawksu Pomorskim

|--- Zamówienia powyżej 130 000 złotych

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2023

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2022

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2022

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2021

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Wzór umowy - załącznik nr 8 - ZMIANA

            |--- Formularz cenowy - załącznik nr 2 - ZMIANA

            |--- Odpowiedzi na pytania

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

            |--- SIWZ

            |--- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

            |--- Formularz cenowy - załącznik nr 2

            |--- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

            |--- Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 4

            |--- Oświadczenie - załącznik nr 5

            |--- Wykaz usług - załącznik nr 6

            |--- Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 7

            |--- Wzór umowy - załącznik nr 8

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2021

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Odpowiedzi na pytania

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

            |--- SIWZ

            |--- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

            |--- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2

            |--- Oświadczenie - załącznik nr 3

            |--- Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 4

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2020

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Wyjaśnienia treści SIWZ

            |--- Oświadczenie o grupie kapitałowej

            |--- Oświadczenie

            |--- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

            |--- Formularz ofertowy

            |--- SIWZ

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2020

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Wzór umowy - ZMIANA

            |--- Formularz cenowy - ZMIANA

            |--- Wyjaśnienia treści SIWZ - ZMIANA

            |--- SIWZ ZMIANA

            |--- Ogłoszenie o zamówienu

            |--- Wzór umowy - załącznik nr 8

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 7

            |--- Wykaz usług - załącznik nr 6

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3

            |--- Formularz cenowy - załącznik nr 2

            |--- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

            |--- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

      |--- Dostarczanie przesyłek listowych na terenie powiatu drawskiego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2019

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6

            |--- Wykaz usług - załącznik nr 5

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4

            |--- Oświadczenie dot. spłeniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3

            |--- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2

            |--- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

            |--- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

      |--- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2019

            |--- Informacja o udzieleniu zamówienia

            |--- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            |--- Informacja z sesji otwarcia ofert

            |--- Formularz cenowy - załącznik nr 2- ZMIANA

            |--- Wyjaśnienia treści SIWZ

            |--- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZMIANA

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu - ZMIANA

            |--- Wzór umowy - załącznik nr 8 - ZMIANA

            |--- Ogłoszenie o zamówieniu

            |--- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

            |--- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

            |--- Formularz cenowy - załącznik nr 2

            |--- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3

            |--- Oświadczenie dot. spłeniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

            |--- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5

            |--- Wykaz usług - załącznik nr 6

            |--- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7

            |--- Wzór umowy - załącznik nr 8

      |--- Zakup i dostawa komputerów na potrzeby PUP w Drawsku Pomorskim

      |--- Dostawa serwerów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2023

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2022 - zmiana

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2022

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2021

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2020

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2019

Majątek, którym instytucja dysponuje


|--- Środki trwałe i wartości niematerialne

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022

      |--- Sprawozdanie finansowe za rok 2021

      |--- Sprawozdanie finansowe za rok 2020

      |--- Sprawozdanie finansowe za rok 2019

      |--- Sprawozdanie finansowe za rok 2018

|--- Przetargi

      |--- ROZSTRZYGNIĘCIE IV PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- ROZSTRZYGNIĘCIE II PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

      |--- ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PISENEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻNBOWEGO

      |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Rejestr umów


|--- Rejestr umów

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2023

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2022

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2021

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2020

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2019

      |--- Rejestr umów Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w roku 2018

Kontrole


|--- Kontrola zarządcza

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

      |--- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa


|--- Rejestry, ewidencje, archiwa

|--- Instrukcja kancelaryjna

Załatwianie spraw


|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Udostępnianie informacji publicznej

|--- Rejestracja przez Internet

|--- Komunikacja w języku migowym

|--- Skargi, wnioski

Inne informacje


|--- Raporty o stanie dostępności

      |--- Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego