Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskiem realizuje projekt pn.: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 58 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W związku z powyższym, projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014 – 2020 oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego Działania / typu projektu.

Projekt adresowany jest do osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, dla których zgodnie z ustawą o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy, określono I lub II profil pomocy tj. osoby:

  • powyżej 50 roku życia – 10 osób,
  • z niepełnosprawnościami – 1 osoba,
  • bezrobotne długotrwale – 15 osób,
  • o niskich kwalifikacjach – 50 osób.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 171 osób (108 kobiet i 63 mężczyzn), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim.

Realizowane będą następujące formy wsparcia wraz z zaplanowaną liczbą osób objętą programem:

  •  Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe i/lub Pośrednictwo pracy – 171 osób,
  •  Staże – 75 osób,
  • Koszty refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 10 osób
  •  Subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 71 osoby
  •  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 15 osób.

 Ogólna wartość projektu: 1 322 997,00 zł (w tym: wkład EFS 1 124 547,15 zł,  wkład krajowy 198 449,85 zł)

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 10-08-2016 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 10-08-2016 10:25