Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego, należy w szczególności:

 1. Sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy i dokonywanie jego korekt;
 2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą postępowań o zamówienie publiczne;
 3. Opracowywanie planu szkoleń pracowników PUP;
 4. Organizowanie szkoleń dla pracowników PUP, koordynowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników PUP;
 5. Zaopatrzenie pracowników PUP w środki techniczno- biurowe, druki;
 6. Obsługa kancelaryjna PUP;
 7. Prowadzenie sekretariatu;
 8. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
 9. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań o korzystaniu ze środowiska;
 11. Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP;
 12. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PUP;
 13. Prowadzenie naboru pracowników;
 14. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi;
 15. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansami pracowników;
 16. Obsługa PRRP;
 17. Osługa ZFŚS;
 18. Opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP;
 19. Archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP;
 20. Prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż.;
 22. Prowadzenie rejestru regulaminów, zarządzeń, procedur PUP oraz ich uaktualnianie;
 23. Prowadzenie rejestru pieczątek;
 24. Prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Starostę dla pracowników PUP;
 25. Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków;
 26. Planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych dotyczących Instrukcji Kancelaryjnej;
 27. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów PUP;
 28. Naprawa i konserwacja urządzeń;
 29. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP;
 30. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania systemu informatycznego, informatyzacja PUP, wdrażanie podpisu elektronicznego;
 31. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania oraz administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 32. Obsługa sieci Novell Net Ware oraz bazy danych systemu SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 33. Administrowanie SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 34. Nadzorowanie bezpieczeństwa informacji elektronicznej w stosowanych systemach informatycznych;
 35. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przekazywanych w systemie informatycznym;
 36. Zapewnienie właściwego funkcjonowania środków łączności i urządzeń technicznych;
 37. Zabezpieczenie sprawności technicznej sieci komputerowej i zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne;
 38. Koordynacja nad sprawnym, funkcjonowaniem portalu internetowego PUP;
 39. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bieżącą aktualizacją BIP;
 40. Nadzór nad Polityką Bezpieczeństwem Informacji i Systemem Informatycznym, a zadania te nadzoruje ABI;
 41. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych;
 42. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 43. Utrzymywanie pomieszczeń i sprzętu we właściwym stanie technicznym i należytym stanie czystości;
 44. Szkolenia pracowników z zakresu systemu informatycznego;
 45. Archiwizacja elektroniczna dokumentów dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy;
 46. Archiwizacja elektroniczna dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Piekarzewicz 05-01-2016 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Piekarzewicz 05-01-2016 15:39